لوزان اکسپرس 4 شب

تاریخ حرکت: هر پنجشنبه (امکان سفر با هر ایرلاینی وجود دارد)

این سفر شامل موارد زیر است:

-چهار شب اقامت در هتل چهار ستاره

- صبحانه

- ترانسفر اختصاصی از فرودگاه به هتل در لوزان و بازگشت

- یک روز گشت کامل به همراه راهنما-راننده ی فارسی زبان

- بلیت های مترو و اتوبوس رایگان در لوزان

- ورود به سفارت هر پنجشنبه

هزینه ها:

حداقل دو بزرگسال در اتاق دو تخته (تویین /دبل)                                     990 یورو برای هر نفر

چهار نفر بزرگسال در دو اتاق دو تخته (دبل/ تویین)                                  890 یورو برای هر نفر

نوزاد تا دو سال                                                                              رایگان

کودک دو تا چهار سال (هر اتاق برای یک کودک و دو بزرگسال)                    390 یورو 

کودک چهار تا دورازده سال (هر اتاق برای یک کودک و دو بزرگسال)              690 یورو

سه بزرگسال در یک اتاق سه تخته:                                                      970 یورو برای هر نفر

توجه:مسافر یک نفره قابل پذیرش نیست !

 

 

**ادامه مسیرها:

 • پاریس:                                           سه شب اقامت در هتل چهار ستاره
 • بلیت قطار لوزان پاریس
 • ترانسفر اختصاصی از ایستگاه قطار در پاریس تا هتل
 • سه شب اقامت در هتل 4 ستاره با صبحانه
 • ترانسفر بازگشت تا فرودگاه پاریس برای پرواز به ایران

 

 • بارسلون:                                        سه شب اقامت در هتل چهار ستاره
 • پرواز ژنو به بارسلون (یک چمدان به وزن 23 کیلوگرم به ازای هر نفر)
 • ترانسفر اختصاصی از فرودگاه بارسلون به هتل و بالعکس
 • سه شب اقامت در هتل 4 ستاره با صبحانه

 

 • هزینه ها:
 • حداقل دو بزرگسال در اتاق دو تخته (تویین /دبل)                                      690 یورو برای هر نفر
 • چهار نفر بزرگسال در دو اتاق دو تخته (دبل/ تویین)                                  670 یورو برای هر نفر
 • نوزاد تا دو سال                                                                                100 یورو
 • کودک دو تا چهار سال                                                                    390 یورو 
 • کودک چهار تا دورازده سال                                                               550 یورو
 • سه بزرگسال در یک اتاق سه تخته:                                                       660 یورو برای هر نفر

 

**این هزینه ها برای ادامه سفر در پاریس و بارسلون یکسان است.

 

 • نیس:                                               سه شب اقامت در هتل چهار ستاره
 • پرواز ژنو به نیس
 • ترانسفر اختصاصی از فرودگاه نیس به هتل و بالعکس
 • سه شب اقامت در هتل 4 ستاره با صبحانه

 

 • هزینه ها:
 • حداقل دو بزرگسال در اتاق دو تخته (تویین /دبل)                                    490 یورو برای هر نفر
 • چهار نفر بزرگسال در دو اتاق دو تخته (دبل/ تویین)                                  485 یورو برای هر نفر
 • نوزاد تا دو سال                                                                              100 یورو
 • کودک دو تا چهار سال                                                                   350 یورو 
 • کودک چهار تا دورازده سال                                                             400 یورو
 • سه بزرگسال در یک اتاق سه تخته:                                                      480 یورو برای هر نفر

 

لوگانو اکسپرس 4 شب

تاریخ حرکت: هر چهارشنبه

این سفر شامل موارد زیر است:

-چهار شب اقامت در هتل چهار ستاره

- صبحانه

- ترانسفر اختصاصی از فرودگاه میلان مالپنزا به هتل در لوگانو و بازگشت

- یک روز گشت کامل

- بلیت های رایگان اتوبوس در لوگانو

- ورود به سفارت هر پنجشنبه

هزینه ها:

حداقل دو بزرگسال در اتاق دو تخته (تویین /دبل)                                      990 یورو برای هر نفر

چهار نفر بزرگسال در دو اتاق دو تخته (دبل/ تویین)                                  890 یورو برای هر نفر

نوزاد تا دو سال                                                                               رایگان

کودک دو تا چهار سال (هر اتاق برای یک کودک و دو بزرگسال)                   390 یورو 

کودک چهار تا دورازده سال (هر اتاق برای یک کودک و دو بزرگسال)               690 یورو

سه بزرگسال در یک اتاق سه تخته:                                                       970 یورو برای هر نفر

توجه:مسافر یک نفره قابل پذیرش نیست !

 

**ادامه مسیرها:

 • میلان:                                            دو شب اقامت در هتل چهار ستاره
 • بلیت قطار لوگانو تا میلان
 • ترانسفر اختصاصی از ایستگاه قطار در میلان تا هتل
 • دو شب اقامت در هتل 4 ستاره با صبحانه
 • ترانسفر بازگشت تا فرودگاه میلان  برای پرواز به ایران
 • هزینه ها:
 • حداقل دو بزرگسال در اتاق دو تخته (تویین /دبل)                                      390 یورو برای هر نفر
 • چهار نفر بزرگسال در دو اتاق دو تخته (دبل/ تویین)                                  360 یورو برای هر نفر
 • نوزاد تا دو سال                                                                              100 یورو
 • کودک دو تا چهار سال                                                                  190 یورو 
 • کودک چهار تا دورازده سال                                                             290 یورو
 • سه بزرگسال در یک اتاق سه تخته:                                                      380 یورو برای هر نفر
 • ونیز:                                        دو شب اقامت در هتل چهار ستاره
 • بلیت قطار لوگانو تا ونیز
 • ترانسفر اختصاصی از ایستگاه قطار در ونیز تا هتل
 • دو شب اقامت در هتل 4 ستاره با صبحانه
 • ترانسفر بازگشت از هتل در ونیز تا ایستگاه قطار ونیز
 • بلیت قطار از ونیز تا فرودگاه برای پرواز بازگشت به ایران
 • هزینه ها:
 • حداقل دو بزرگسال در اتاق دو تخته (تویین /دبل)                                     690 یورو برای هر نفر
 • چهار نفر بزرگسال در دو اتاق دو تخته (دبل/ تویین)                                  650 یورو برای هر نفر
 • نوزاد تا دو سال                                                                              100 یورو
 • کودک دو تا چهار سال                                                                 390 یورو 
 • کودک چهار تا دورازده سال                                                              550 یورو
 • سه بزرگسال در یک اتاق سه تخته:                                                      670 یورو برای هر نفر

 

 • فلورانس:                                                دو شب اقامت در هتل چهار ستاره
 • بلیت قطار لوگانو تا فلورانس
 • ترانسفر اختصاصی از ایستگاه قطار در فلورانس تا هتل
 • دو شب اقامت در هتل 4 ستاره با صبحانه
 • ترانسفر از هتل در فلورانس تا ایستگاه قطار در فلورانس
 • بلیت قطار از فلورانس تا فرودگاه میلان برای پرواز بازگشت به ایران
 • هزینه ها:
 • حداقل دو بزرگسال در اتاق دو تخته (تویین /دبل)                                    490 یورو برای هر نفر
 • چهار نفر بزرگسال در دو اتاق دو تخته (دبل/ تویین)                                  460 یورو برای هر نفر
 • نوزاد تا دو سال                                                                                100 یورو
 • کودک دو تا چهار سال                                                                  220 یورو 
 • کودک چهار تا دورازده سال                                                              390 یورو
 • سه بزرگسال در یک اتاق سه تخته:                                                        480 یورو برای هر نفر

 

 

شرایط کلی:

1.تمامی مدارک مسافران باید به بخش ویزای تک تراول تحویل گردد.

2.ضمانت بازگشت از سفر به ازای هر نفر حداق 120 میلیون تومان پیش بینی شده است. این مبلغ ممکن است پس از بررسی مدارک افزایش یابد.

3.سند ملکی به نام مسافر اجباری است (یک سند برای هر خانواده و دو سند برای دو مسافر انفرادی که همسفر هستند)

4.مسافرین ملزم به اجرای دقیق برنامه سفر انتخابی هستند و به هیچ وجه تغییری در تاریخ، محل اقامت و ...امکان پذیر نیست. مواردی مانند No Show(عدم ورود به هتل در تاریخ مقرر) و early check out  (خروج پیش از موعد)، جزء عدم حسن انجام کار بوسیله مسافر محسوب می شود و موجب ضبطِ ضمانت نامه بازگشت مسافر می شود.

 

 

 

 خدمات:

 • پکیج اصلی شامل 4 شب اقامت در هتل چهارستاره، ترانسفرهای اختصاصی رفت و برگشت و یک روز گشت کامل به همراه راهنمای فارسی زبان در لوزان، لوگانو یا زوریخ است.
 • ادامه مسیرهای اختیاری شامل: جابجایی بین شهرها با قطار یا پرواز از سوییس (لوزان ، زوریخ، لوگانو) به مقصد مورد نظر، ترانسفرهای اختصاصی فرودگاهی (این ترانسفر شامل گشت ها نمی شود).
 • در صورتی که مسافران تمایل داشته باشند از گشت های دیگری بهره مند شوند، می توانند درخواست خود را به تک تراول ارائه نمایند.

 

تک تراول، تابستان 97