زوریخ اکسپرس 4 شب

تاریخ حرکت: هر پنجشنبه

این سفر شامل موارد زیر است:

-چهار شب اقامت در هتل چهار ستاره

- صبحانه

- ترانسفر اختصاصی از فرودگاه  زوریخ به هتل در زوریخ

- یک روز گشت کامل

- جابجایی رایگان در زوریخ به همراه کارت تخفیف

- ورود به سفارت هر پنجشنبه

هزینه ها:

حداقل دو بزرگسال در اتاق دو تخته (تویین /دبل)                                     990 یورو برای هر نفر

چهار نفر بزرگسال در دو اتاق دو تخته (دبل/ تویین)                                  940 یورو برای هر نفر

نوزاد تا دو سال                                                                                  رایگان

کودک دو تا چهار سال (هر اتاق برای یک کودک و دو بزرگسال)                     390 یورو 

کودک چهار تا دورازده سال (هر اتاق برای یک کودک و دو بزرگسال)               690 یورو

سه بزرگسال در یک اتاق سه تخته:                                                      970 یورو برای هر نفر

توجه:مسافر یک نفره قابل پذیرش نیست !

 

**ادامه مسیرها:

 • آمستردام:                                     دو شب اقامت در هتل چهار ستاره

 

 • پرواز زوریخ تا آمستردام
 • ترانسفر اختصاصی از فرودگاه آمستردام به هتل
 • دو شب اقامت در هتل 4 ستاره با صبحانه
 • ترانسفر بازگشت از هتل به فرودگاه آمستردام برای پرواز به ایران

 

 • هزینه ها:
 • حداقل دو بزرگسال در اتاق دو تخته (تویین /دبل)                                      670 یورو برای هر نفر
 • چهار نفر بزرگسال در دو اتاق دو تخته (دبل/ تویین)                                  640 یورو برای هر نفر
 • نوزاد تا دو سال                                                                              100 یورو
 • کودک دو تا چهار سال                                                                 250 یورو 
 • کودک چهار تا دورازده سال                                                             320 یورو
 • سه بزرگسال در یک اتاق سه تخته:                                                      650 یورو برای هر نفر

 

 • پراگ:                                              دو شب اقامت در هتل چهار ستاره

 

 • پرواز از زوریخ به پراگ
 • ترانسفر اختصاصی از فرودگاه پراگ تا هتل
 • دو شب اقامت در هتل 4 ستاره با صبحانه
 • ترانسفر بازگشت از هتل به فرودگاه پراگ برای پرواز به ایران

 

 

 • هزینه ها:
 • حداقل دو بزرگسال در اتاق دو تخته (تویین /دبل)                                     420 یورو برای هر نفر
 • چهار نفر بزرگسال در دو اتاق دو تخته (دبل/ تویین)                                  390 یورو برای هر نفر
 • نوزاد تا دو سال                                                                              100 یورو
 • کودک دو تا چهار سال                                                                   210 یورو 
 • کودک چهار تا دورازده سال                                                               340 یورو
 • سه بزرگسال در یک اتاق سه تخته:                                                      395 یورو برای هر نفر

 

 • مونیخ:                                            دو شب اقامت در هتل چهار ستاره
 • بلیت قطار از زوریخ به مونیخ
 • ترانسفر اختصاصی از ایستگاه قطار در مونیخ تا هتل
 • دو شب اقامت در هتل 4 ستاره با صبحانه
 • ترانسفر بازگشت از هتل به فرودگاه مونیخ برای پرواز به ایران
 • هزینه ها:
 • حداقل دو بزرگسال در اتاق دو تخته (تویین /دبل)                                      390 یورو برای هر نفر
 • چهار نفر بزرگسال در دو اتاق دو تخته (دبل/ تویین)                                  380 یورو برای هر نفر
 • نوزاد تا دو سال                                                                              100 یورو
 • کودک دو تا چهار سال                                                                  190 یورو 
 • کودک چهار تا دورازده سال                                                              250 یورو
 • سه بزرگسال در یک اتاق سه تخته:                                                      370 یورو برای هر نفر

 

 

 • کپنهاگ:                                        دو شب اقامت در هتل چهار ستاره
 • پرواز از زوریخ به کپنهاگ
 • ترانسفر اختصاصی از فرودگاه کپنهاگ به هتل
 • دو شب اقامت در هتل 4 ستاره با صبحانه
 • ترانسفر بازگشت از هتل به فرودگاه کپنهاگ برای پرواز به ایران
 • هزینه ها:
 • حداقل دو بزرگسال در اتاق دو تخته (تویین /دبل)                                      690 یورو برای هر نفر
 • چهار نفر بزرگسال در دو اتاق دو تخته (دبل/ تویین)                                  650 یورو برای هر نفر
 • نوزاد تا دو سال                                                                                100 یورو
 • کودک دو تا چهار سال                                                                   270 یورو 
 • کودک چهار تا دورازده سال                                                               410 یورو
 • سه بزرگسال در یک اتاق سه تخته:                                                      670 یورو برای هر نفر

 

بهترین های سوییس در هفت شب: جاذبه های سوییس را با سفرهای ریلی بدون محدودیت کشف کنید !

تاریخ حرکت: هرروزه ( شرکت هواپیمایی به دلخواه)

این سفر شامل موارد زیر است:

-دو شب اقامت در هتل چهار ستاره در لوگانو

-دو شب اقامت در هتل چهار ستاره در زوریخ

-سه شب اقامت در هتل چهار ستاره درلوزان

مجوز سفر سوییس در 8 روز:بلیت های سیستم مسافرتی سوییس. در واقع مجوزسفرهایی هستند برای استفاده از شبکه ی حمل و نقل ریلی،اتوبوسی و دریایی بی نظیر سوییس در مدت اقامت شما. این بلیت ها شامل تعداد نامحدودی از سفر با قطار، ترامواهای محلی، و اتوبوس در مسیرهایی با چشم اندازهای فوق العاده در 75 شهر با تخفیف 50 درصد برای قطارهای کوهستانی و اتوبوس های کابلی است. از مزایای دیگر این بلیت ها می توان به بازدید از 500 موزه و نمایشگاه به صورت رایگان اشاره کرد.

- صبحانه

- ورود به سفارت هر پنجشنبه

هزینه ها:

حداقل دو بزرگسال در اتاق دو تخته (تویین /دبل)                                               1370 یورو برای هر نفر

نوزاد تا دو سال                                                                                             رایگان

کودک دو تا چهار سال (هر اتاق برای یک کودک و دو بزرگسال)                                 390 یورو 

کودک چهار تا دورازده سال (هر اتاق برای یک کودک و دو بزرگسال)                           890 یورو

توجه:مسافر یک نفره قابل پذیرش نیست !

 

آرامش خیال در شهرها و کوهستان های سوییس ! (7 شب)

تاریخ حرکت: هرروزه ( شرکت هواپیمایی به دلخواه)

این سفر شامل موارد زیر است:

-سه شب اقامت در هتل چهار ستاره در ژنو

-دو شب اقامت در هتل پنج ستاره در ویلار (اقامتگاه کوهستانی 5 ستاره رویآلپ با اسپا[1])

-دو شب اقامت در هتل چهار ستاره در زوریخ

مجوز سفر سوییس در 8 روز:بلیت های سیستم مسافرتی سوییس. در واقع مجوزسفرهایی هستند برای استفاده از شبکه ی حمل و نقل ریلی،اتوبوسی و دریایی بی نظیر سوییس در مدت اقامت شما. این بلیت ها شامل تعداد نامحدودی از سفر با قطار، ترامواهای محلی، و اتوبوس در مسیرهایی با چشم اندازهای فوق العاده در 75 شهر با تخفیف 50 درصد برای قطارهای کوهستانی و اتوبوس های کابلی است. از مزایای دیگر این بلیت ها می توان به بازدید از 500 موزه و نمایشگاه به صورت رایگان اشاره کرد.

- صبحانه

- ورود به سفارت هر پنجشنبه

هزینه ها:

حداقل دو بزرگسال در اتاق دو تخته (تویین /دبل)                                                1290 یورو برای هر نفر

نوزاد تا دو سال                                                                                             رایگان

کودک دو تا چهار سال (هر اتاق برای یک کودک و دو بزرگسال)                                 340 یورو 

کودک چهار تا دورازده سال (هر اتاق برای یک کودک و دو بزرگسال)                             830 یورو

توجه:مسافر یک نفره قابل پذیرش نیست ![1] -Chalet Royalp Hotel & SPA