امنیت در کشورهای خارجی

ما به شما توصیه می کنیم که با مراجعه به سایت DFAE (دپارتمان فدرال امور خارجی) از وضعیت امنیتی کشورمقصد خود مطلع شوید. 

http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/travad.html

اطلاعات به تفکیک کشورها

ارمنستان

چین

مصر

هند

ایران

اردن

ازبکستان

سوریه

نقشه جهان به شکل قلب، پاریس ، 1536