اطلاعات قانونی

لطفا برای کسب اطلاعات در مورد ظوابط کلی تک تراول به موارد ذیل توجه کنید.

برای اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید.

شرایط کلی تک تراول

منابع تصاویر

تک تراول همواره بر رسالت خود مبنی بر  استفاده قانونی از تصاویر (قانون کپی رایت) در وبسایت و بروشورهایش پایبند است.

منابع تصاویر تک تراول به شرح زیر است:

مجموعه عکس های اختصاصی تک تراول، عکس های آژانس های خارجی که با آن ها همکاری می کنیم، سایت https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page .

 

چنانچه یکی از تصاویر خود را در سایت ما مشاهده کردید و منبع عکس ذکر نشده بود از شما خواهشمندیم که ما را با مراجعه به آدرس info@techtraveliran.ir مطلع کنید و عذرخواهی ما را پذیرا باشید.

فرش ایرانی اردبیل: 1540-1539