تصاویر و ماخذ

شما می توانید در آدرس های ذیل تصاویر، کتاب های آن لاین، مستندات اینترنتی، لینک های مربوط به مضامین سفرهای ما را بیابید. این قسمت با گذشت زمان کامل تر خواهد شد و بر شما نیز گشوده خواهد بود: چنانچه مایل به انتشار عکس های سفر خود، متن (خاطره، گزارش و ...) خود هستید به آدرس زیر ایمیل بزنید و ما را از پیشنهادات خود باخبر کنید.

info@techtravel.ch

مردمان و تمدن ها

امپراطوری استپ ها و رونه گروسه

کشورها و سرزمین ها

بم، شهر قدیمی ناپدید شده ایران

ماسران دیروز و امروز

کلاویژو (قرون 14 -15

گیوم دو روبروکی (قرن سیزدهم)

ابن بطوطه (قرن چهاردهم)